เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก.

"เปาบุ้นจิ้น" ถูกขนานนามให้เป็นแบรนด์ของ ผู้ตรวจสอบกิจการที่เข้าสู่กระบวนการหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการฯ ของสถาบันฯ ซึ่งมีเจตนารมณ์สำคัญ ในการสร้างประชาคมผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีกระบวนทัศน์ การพัฒนาสหกรณ์เชิงคุณค่าเพื่อการนำประโยชน์สู่สมาชิก-ชุมชน

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 1-5

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 6

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 7

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 8

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 9

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 10

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 11

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 12

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 13

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 14

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 15

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 16

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 17

เครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการ สก. รุ่นที่ 18

View:3579